Värdegrund

Verksamhetsidé
Växjö Roller Derbys verksamhetsidé är att utöva och bedriva roller derby genom träning och matcher. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé; ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.” Växjö Roller Derby är i första hand en idrottsförening.

Jämställdhet
Växjö Roller Derby ska vara en demokratisk förening där alla är välkomna som medlemmar oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, politisk åsikt, funktionsvariation, civilstånd eller militär bakgrund.
Föreningen verkar efter mottot att alla har lika värde.
Sporten roller derby utövas av främst av cis-kvinnor, transpersoner och icke-binära. Växjö Roller Derby välkomnar även män som medlemmar och åkare på träningar och andra aktiviteter. Alla medlemmar ska dock vara införstådda med att Roller Derby är en sport där kvinnan är normen, och ska fortsätta arbeta för att låta det vara en plats där kvinnor (och icke-binära) tar plats.

Integration
Växjö Roller Derby ska eftersträva Riksidrottsförbundets idéprogram och bidra till kulturell utveckling.
” Idrottsföreningen erbjuder en miljö där människor från olika delar av samhället, närområdet, staden eller till och med världen kan komma samman med ett språk som är gemensamt. Idrottens språk talas av alla oavsett härkomst, nationstillhörighet eller socioekonomisk status. Idrotten förenar, utbildar, bildar, skapar samhörighet och bidrar till en socialt hållbar utveckling.”

Gemensamt ansvar
Växjö Roller Derby består av sina medlemmar, vilket innebär att ansvaret för föreningen delas mellan medlemmarna. Den enskilde medlemmens hälsa sätts dock alltid före föreningens framgång.

Framtagande av detta dokument
Detta dokument bygger på flera tidigare dokument som nu har sammanställts och i lämpliga fall uppdaterats och kompletterats.
Det är styrelsen som arbetat fram denna version som kommer att göras tillgänglig för samtliga medlemmar att ta del av genom vår hemsida.
Föreningens målsättning är att detta ska vara ett levande dokument som kommer att presenteras på kommande årsmöten och uppdateras och utvärderas så snart det anses motiverat. Styrelsen har huvudansvaret att detta så sker.