Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

Vi i Växjö Roller Derby Club tar gemensamt ställning mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Som idrottsförening vill vi stödja våra medlemmar att göra hälsosamma val och öka kunskapen om de negativa effekter som alkohol, narkotika, doping, tobak och spel har på idrotten men också samhället. 

Vår förening ska främja en positiv och trygg miljö såväl idrottsligt som psykiskt och socialt. 

Vi ser gemenskap och kontakt med ledare och myndiga idrottsutövare som ytterligare en faktor till att förebygga problem relaterade till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

När vi bär lagets matchkläder och utrustning representerar vi vår förening och dricker inte alkohol.

Vi dricker inte alkohol i föreningen då minderåriga är med.

Ingen alkohol ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, t ex under träningar, träningsläger, tävlingar eller resor till och från dessa. 

Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsningar till matcher, träningar och tävlingar.

I vår verksamhet får det aldrig förekomma narkotika- och dopingklassade substanser utan läkarintyg.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och våra ledare, tränare och idrottsutövare strävar efter att avstå från tobak under träning, tävling och match. 

Om en medlem inte följer föreningens policy bör i första hand samtal föras med berörd individ. Om behov finns kan valfri styrelsemedlem kontaktas angående händelsen. Om en minderårig medlem använder alkohol, narkotika, doping eller tobak kontaktas vårdnadshavare. 

Ovanstående gäller även vid misstanke om spelmissbruk eller matchfixning. 

Styrelsen har som uppdrag att revidera ANDTS-policyn efter ordinarie årsmöte.